Kund: Erikshjälpen Second Hand
Uppdrag: Designa papperskassar för Erikshjälpens sextiotvå secondhand-butiker. Kassen skulle kommunicera hållbarhet och återbruk och det tydliggjordes genom möjligheten att använda kassen till olika pyssel.
Foto: Erikshjälpen
Back to Top