Kund: Move Home
Uppdrag: Layout och grafisk produktion av huskatalog