Kund: Trivselhus
Uppdrag: Layout och grafisk produktion av premium huskatalog i form av bok med trådbunden rygg