Kund: Trivselhus
Uppdrag: Formge logotyp för Trivselhus 25-års jubileum